Ga naar hoofdinhoud
Doneer nu

Bedankt dat u online wilt doneren

EN

Privacy

mei 2018

Uw privacy is belangrijk voor SeeYou!

SeeYou verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door u verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website. SeeYou houdt het recht het privacy beleid te wijzigen.

Welke gegevens leggen we vast en wat doen we ermee?

SeeYou houdt een administratie van haar relaties bij. Relaties zijn personen die:

 • donateur zijn van SeeYou;
 • solliciteren bij SeeYou;
 • zich hebben aangemeld voor een nieuwsbrief;
 • deelnemen aan een training;
 • werken bij organisaties waar SeeYou mee samenwerkt;
 • als vrijwilliger bij één van onze programma’s betrokken is.

SeeYou, voorheen Light for the World Nederland, is een stichting voor internationale samenwerking en roept haar relaties via acties en campagnes op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Wij financieren het werk voornamelijk door bijdragen van (inter-)nationale fondsen en giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (optioneel)) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via:

 • invulformulieren op de website;
 • ingevulde machtigingskaarten;
 • bestanden die door de bank worden aangeleverd;
 • telefoongesprekken.

Bij het invullen van formulieren vragen wij altijd uw toestemming voor het vastleggen van gegevens. Voor bestaande relaties op 25 mei 2018 wordt geacht dat u eerder toestemming hebt verleend. Voor zover er bij spontane giften adresgegevens worden meegeleverd door de bank, worden deze vastgelegd.

SeeYou kan bij het verzenden van e-mail nieuwsbrieven gebruik maken van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop u deze e-mails opent. Ook kan SeeYou kijken of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan SeeYou haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses.

Ons registratiesysteem maakt het mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

We verzamelen financiële data en persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie of training). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. SeeYou gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd, dat wil zeggen dat Google geen persoonsgegevens deelt met SeeYou. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Het is mogelijk om cookies naar keuze te weigeren en te verwijderen. Hoe u dit kunt doen, vindt u in de handleiding van uw webbrowser.

Wat zijn uw rechten?

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen via email of telefonisch
(+31 318 – 58 63 58) doorgeven aan de administratie van SeeYou.

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. SeeYou is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van SeeYou: Postbus 672, 3900 AR Veenendaal.

Zijn uw gegevens goed beveiligd?

SeeYou heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. We zorgen dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ze hebt verstrekt en daarmee verenigbare doeleinden.

Heeft u een vraag of een klacht over ons privacy beleid?

Hebt u een vraag of een klacht over ons privacy beleid, neem dan contact op met onze Contactpersoon voor Gegevensbescherming:

Stichting SeeYou Foundation
T.a.v. Margreeth Bronsema
Postbus 672
3900 AR Veenendaal
T: (+31) 318 – 58 63 58
E: m.bronsema@seeyoufoundation.nl

blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en ontvang 10x per jaar het laatste nieuws over de projecten en acties van SeeYou.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.