Ga naar hoofdinhoud
Doneer nu

Bedankt dat u online wilt doneren

EN

ANBI status

Op deze pagina vindt u alle relevante gegevens met betrekking tot onze ANBI status, waarmee wij voldoen aan de publicatieplicht van de Belastingdienst.

Algemeen

Statutaire naam: SeeYou Foundation
RSIN / fiscaal nummer: 800693048
ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0318 – 58 63 58
E-mailadres: info@seeyoufoundation.nl
Website: https://seeyoufoundation.nl/
Postadres: Postbus 672
3900 AR Veenendaal
Bezoekadres: Vendelier 13
3905 PB Veenendaal

Doelstelling

Het hoofddoel van de stichting is het bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. Daarbij vormt het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap de leidraad. Mensen met een handicap behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in met name ontwikkelingslanden. De belangen van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden vormen het hart van en geven richting aan werk van de stichting.

De stichting:

  • stimuleert dat mensen met een handicap in ontwikkelingslanden de regie over hun eigen leven krijgen;
  • bevordert een gelijkwaardige maatschappelijk participatie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden;
  • richt zich op het verbeteren en bevorderen van (oog)zorg, revalidatie, inclusief onderwijs, de rechten van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden en hun mogelijkheden om in levensonderhoud te voorzien en hun inclusie in de maatschappij.

De stichting richt zich hierbij in het bijzonder op gemarginaliseerde groepen, vrouwen en kinderen. De stichting heeft verder tot doel het verrichten van al wat met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Statuten

Link naar de statuten: Statuten SeeYou

Bestuur

Dhr. drs. S.R. van Bellen, Voorzitter
Mw. mr. M.J. van Dasselaar, Secretaris
Dhr. mr. T.J.P. Folmer, Penningmeester
Dhr. S. Bol
Mw. J. Kool
Dhr. drs. Th. van Stuijvenberg
Mw. drs. A.N. Lukkien

De nevenfuncties van het bestuur zijn in het jaarverslag van 2018 benoemd.

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur en directie
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, maar kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten. Een regeling daarvoor is door het bestuur vastgesteld. Op pagina 88 van het jaarverslag 2018 is de directiebezoldiging weergegeven.

Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur
N.v.t.

Toelichting vergoeding bestuur
Lidmaatschap van het bestuur is een onbezoldigde functie.

Beloningsbeleid medewerkers
Medewerkers worden beloond op basis van een eigen rechtspositieregeling. Voor de beloning worden de salarisschalen van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening gevolgd. Op basis van het jaarlijkse functioneringsgesprek met de medewerker wordt besloten over de eventuele toekenning van een volgende trede in de salarisschaal.

Klachten

Wij doen ons uiterste best om alle partijen die betrokken zijn bij ons werk zo goed mogelijk te bedienen. Toch gaat er wel eens iets mis. Wanneer er niet aan uw verwachtingen is voldaan, dan vernemen wij dat graag van u via klachten@seeyoufoundation.nl. Uw reactie is waardevol om onze dienstverlening te verbeteren! Meer info: klachtenprocedure SeeYou.

Privacy

SeeYou verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Zie verder het Privacy statement.

blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en ontvang 10x per jaar het laatste nieuws over de projecten en acties van SeeYou.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.