Ga naar hoofdinhoud
Doneer nu

Bedankt dat u online wilt doneren

EN

28 juni 2018

Gelijke rechten en politieke participatie van mensen met een handicap

Door Anderson Gitonga – Directeur – United Disabled Persons of Kenya (Spreker – Ronde Tafel 3 – Politieke participatie en gelijke rechten).

De Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRDP) hield van 12 tot 14 juni 2018 haar elfde sessie op het hoofdkantoor van de United Nations in New York. Het thema van de ronde tafelsessies was: “Sluit niemand buiten tijdens de implementatie van de Convention on the Rights of Persons with Disabilities”.

Belangrijk om te weten is dat sinds de Convention of Rights of Persons with Disabilities (CRPD), mensen met een handicap in representatieve organisaties betrokken zijn en geraadpleegd worden in de planning en in de formele procedures van de Conference of States Parties (COSP) van de CRPD. Mensen met een handicap zijn panellid en covoorzitter bij alle ronde tafels en ook zijn zij belangrijke sprekers tijdens de open- en sluitsessies.

De United Disabled Persons of Kenya is de overkoepelende organisatie van organisaties die zichzelf inzetten voor mensen met een handicap in Kenia. Het is een maatschappelijke organisatie en heeft sinds 1989 geprobeerd om de participatie en inclusie van mensen met een handicap te verbeteren op allerlei vlakken, waaronder op politieke, sociale en economische vlak.. Deze interventies waren gericht op dat ervoor gezorgd werd dat de formulering en implementatie inclusief werden gemaakt, ook bij het monitoren van de implementatie van UNCRPD. Momenteel voeren de UDPK, en partners Light for the World en Federation of Women Lawyers in Kenia een project uit dat gericht is op het verbeteren van veelvoorkomende problemen van vrouwen en meisjes met een handicap.

Waarom moeten we meedoen?

In Kenia draait de politiek,, net als in veel andere landen, over macht. Wat uiteindelijk invloed heeft op de toewijzing van middelen en diensten op zowel nationaal als provinciaal/lokaal niveau. Kenia heeft een gedecentraliseerd regeringssysteem op  nationaal niveau en 47 provincieregeringen met uiteengezette functies. Een van de belangrijkste redenen waarom het land voor deze vorm van bestuur koos, is dat gemarginaliseerde gemeenschappen (inclusief mensen met een handicap) van mening waren dat ze nog steeds werden uitgesloten bij het systeem van de centrale overheid.

De Keniaanse grondwet voorzag de vertegenwoordiging van personen met een handicap in alle niveaus van bestuursprocessen, zodat zij hun recht op vertegenwoordiging kunnen uitoefenen.

Het bestaan van wettelijke kaders om participatie te bevorderen

In artikel 54 van de Keniaanse grondwet staat dat personen met een handicap waardig behandeld moeten worden. Hoewel we alsnog veel stereotypering en vernedering van personen met een handicap zien in de gemeenschap, bij besluitvormers en beleidsmakers.

Bovendien bestaat er een conflict in de wet. Bepaalde wetten ontkennen de erkenning en uitoefening van rechtsbevoegdheid op gelijke basis met anderen. In artikel 83. (1) van de grondwet van Kenia staat bijvoorbeeld: “Een persoon komt in aanmerking voor registratie als stemmer bij verkiezingen of referenda als er verklaard is dat de persoon-(b) niet geestesziek is.”

Dit roept de volgende vraag op: Wat is de koppeling tussen geestesziekte, een verstandelijke beperking en het hebben van een ongezond verstand? Moeten personen met een psychische aandoening of een verstandelijke beperking niet-gerechtelijk zijn? Inderdaad, in de laatste verkiezing hebben we meldingen ontvangen waarin een stembeambte, op de dag van de verkiezingen, mensen met een handicap heeft tegengehouden om te stemmen met de bewering dat ze geestesziek zijn.

Good practices

De Elections Management Bodies hebben toegankelijke Voter Education materialen en communicatiemiddelen ontworpen door samen te werken met DPO’s die de diversiteit in beperkingen vertegenwoordigen – vrouwen, jongeren, type handicap, geletterdheidsniveau, enzovoort.

Er was ook een toename in het aanbod van faciliteiten, zoals gebarentolken in tv-communicatie, tijdens openbare bijeenkomsten, opritten en hokjes die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, e-media advertenties die gebarentaalinterpretatie of leesbare ondertitels hebben. Er werden ook voorschriften ontwikkeld die nieuwe concepten van inclusie bevorderen, zoals stemmen met ondersteuning voor mensen met een intellectuele en psychosociale beperking.

Er zijn bewuste maatregelen genomen om mensen met een handicap als actieve deelnemers in verkiezingsprocessen te betrekken. Door ervoor te zorgen dat materialen worden  weergeven, bijvoorbeeld door middel van tekeningen en afbeeldingen, die positief zijn weergegeven voor mensen met een handicap.

Nogmaals, voor het eerst hadden we een verhoogd aantal mensen met een handicap die zichzelf verkiesbaar stelde voor concurrerende politieke posities, namelijk meer dan 20. In een aantal conservatieve gemeenschappen is er iemand die blind is gekozen. Een ander persoon met albinisme, een vrouw die in een rolstoelgebruiker is en een ander die krukken gebruikt, werden gekozen voor verschillende posities. Dit is een duidelijk verschil in de houding van de gemeenschap.

Vooruit gaan

Er moeten wetten worden ingetrokken die discriminerend zijn en die het recht op handelingsbekwaamheid blijven ontkennen en erkennen dat wanneer een faciliteit wordt geweigerd, dat een vorm van discriminatie is. Het is ook nodig om richtlijnen te formuleren en het publiek bewust te maken van ondersteunende besluitvormingsmechanismen voor mensen met een verstandelijke en psychosociale handicap.

Er moeten ook strenge maatregelen worden genomen om politiek aangespoord geweld in bedwang te houden dat heeft bijgedragen aan een gebrek aan belangstelling voor mensen met een handicap in de politiek.

Verder is het nodig om de nodige financiering te verstrekken aan organisaties die mensen met een psychosociale handicap en andere relevante partners om de verschuiving op ondersteunende besluitvorming te implementeren. Naast het creëren van bewustzijn van het recht op legale capaciteit voor personen met een psychosociale handicap en verstandelijke beperkingen.

 

 

Gerelateerde Berichten

22 januari 2021

Geef kinderen met een handicap een onvergetelijk 2021!

Lees Voor Vlak na de geboorte ontdekt moeder Sarah witte vlekjes in de ogen van haar dochtertje Emmanuella. “Ik maakte mij direct zorgen. Wat als...

19 januari 2021

Opticien Schelfhout is Opticien voor de Wereld!

Lees Voor Opticien Schelfhout voor Oog & Oor in Terneuzen draagt het label Opticien voor de Wereld. Samen met SeeYou zetten ze zich in voor bet...

12 januari 2021

De 15 minuten die Lina’s leven veranderde

Lees Voor Blindheid komt veel vaker voor in ontwikkelingslanden dan in Westerse landen. In Sub-Sahara Afrika zijn de cijfers van mensen met blindhe...

blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en ontvang 10x per jaar het laatste nieuws over de projecten en acties van SeeYou.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.